Wouter zet een omvangrijke platencollectie op. Behalve de diverse stromingen in het "oude stijl" genre worden hier na verloop van tijd ook modernere werken aan toege-voegd. West Coast jazz op LP's uit de jaren 50 worden een geliefd verzamel object.
Mede door deze verdere verbreding is hij enige jaren recensent geweest van het tijdschrift "Jazzfreak".
Na zijn verhuizing naar Vught eind 1976 wordt Wouter een veelgevraagd invaller.
Tijdens de zondagmiddag jamsessies in den Bosch ontmoet hij een aantal musici, waarmee hij later de ritmesectie van de Washboard Wailers zal vormen.
Ingegeven door zijn brede muzikale interesses, heeft hij, als mede-oprichter, vijftien jaar deel uitgemaakt van het "Meierijs Koper". Een koperkwintet, waarin hij naast het bespelen van de bastuba, ook zorg draagt voor een groot aantal arrange-menten.
En nu dus, sinds de oprichting van de Washboard Wailers bassist bij dit orkest met een zware vooroorlogse Conn-bastuba met frontward bell. Het fundament van een swingend, stijlvol, oud zwart jazzorkest.

Wouter Bombeeck bastuba

Als zeventienjarige enthousiasteling voor de muziek van onder andere King Oliver en de Firehouse five + 2 komt Wouter Bombeeck in 1966 de Crescent City jazzband versterken op de bombardon. De Crescent City Jazzband ontwikkelde zich in korte tijd tot een vertegenwoordiger vande zogenoemde Frisco-stijl.